SPS ZOZ w Lęborku  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
Data ogłoszenia Data modyfikacji Nr postępowania Nazwa postępowania Rodzaj Status
02-01-2018 29-01-2018 ZP-PN/01/18 Roboty budowlane dla SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/01/18. Roboty budowlane aktywne