SPS ZOZ w Lęborku  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
Data ogłoszenia Data modyfikacji Nr postępowania Nazwa postępowania Rodzaj Status
21-06-2018 21-06-2018 ZP-PN/34/18 Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego Roboty budowlane aktywne
21-06-2018 21-06-2018 ZP-PN/27/18 Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbiornika i butli. Dostawy aktywne
18-06-2018 22-06-2018 ZP-PN/26/18 Produkty lecznicze Dostawy aktywne
04-06-2018 04-06-2018 ZP-US/22/18 Usługi społeczne - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych i paczek Usługi aktywne
25-05-2018 20-06-2018 ZP-PN/19/18 Sprzęt medyczny na Blok Operacyjny Dostawy aktywne
14-05-2018 08-06-2018 ZP-PN/18/18 Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego oraz adaptacja części pomieszczeń parteru na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć Roboty budowlane aktywne
27-04-2018 22-06-2018 ZP-PN/15/18 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, chusteczek z balsamem Dostawy aktywne
29-03-2018 25-05-2018 ZP-PN/11/18 Produkty żywnościowe Dostawy aktywne
29-03-2018 23-05-2018 ZP-PN/14/18 Płyny infuzyjne Dostawy aktywne
20-02-2018 18-05-2018 ZP-PN/07/18 Środki czystości Dostawy aktywne
10-01-2018 08-06-2018 ZP-PN/UE/02/18 Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia Dostawy aktywne
04-11-2013 03-12-2013 ZP-PN/111/13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Pracowni Patomorfologii SPS ZOZ w Lęborku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Usługi zakończone