Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-TP/09/24
status: zakończone
data utworzenia: 28-03-2024
data ostatniej modyfikacji: 11-06-2024

Dostawa środków czystości


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/907681

 

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony