Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


Data ogłoszenia Data modyfikacji Nr postępowania Nazwa postępowania Rodzaj Status
29/11/2018 12/12/2018 ZP-PN/59/18 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakładzie pralniczym Wykonawcy wraz z transportem brudnej bielizny z magazynu Zamawiającego do zakładu pralniczego i czystej bielizny z zakładu pralniczego do magazynu Zamawiającego na rzecz SPS ZOZ w Lęborku Usługi aktywne
27/11/2018 07/12/2018 ZP-PN/58/18 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku Usługi aktywne
21/11/2018 10/12/2018 ZP-PN/57/18 Usługi serwisu sprzętu medycznego. Dostawy aktywne
07/11/2018 10/12/2018 ZP-PN/56/18 Odczynniki do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatora Dostawy aktywne
05/11/2018 16/11/2018 ZP-PN/51/18 Środki sterylizujące Dostawy aktywne
24/10/2018 07/11/2018 ZP-PN/55/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych Dostawy aktywne
24/10/2018 09/11/2018 ZP-PN/54/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca Dostawy aktywne
10/10/2018 13/11/2018 ZP-PN/29/18 Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku Roboty budowlane aktywne
10/10/2018 12/12/2018 ZP-PN/50/18 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w Laboratorium Analitycznym. Dostawy aktywne
23/08/2018 23/11/2018 ZP-PN/UE/37/18 Produkty lecznicze i gazy medyczne Dostawy aktywne
16/07/2018 07/11/2018 ZP-PN/UE/30/18 Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku w ramach projektu „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” Usługi aktywne

Przejdź do góry strony