Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


Data ogłoszenia Data modyfikacji Nr postępowania Nazwa postępowania Rodzaj Status
10/10/2018 19/10/2018 ZP-PN/29/18 Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku Roboty budowlane aktywne
10/10/2018 22/10/2018 ZP-PN/53/18 Dostawy warzyw i owoców Dostawy aktywne
10/10/2018 22/10/2018 ZP-PN/50/18 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w Laboratorium Analitycznym. Dostawy aktywne
21/09/2018 03/10/2018 ZP-PN/48/18 Narzędzia endoskopowe i chirurgiczne Dostawy aktywne
21/09/2018 03/10/2018 ZP-PN/41/18 Odczynniki do wykonywania badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora. Dostawy aktywne
21/09/2018 04/10/2018 ZP-PN/47/18 Materiały do zespoleń Dostawy aktywne
19/09/2018 27/09/2018 ZP-PN/40/18 Odczynniki do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu. Dostawy aktywne
17/09/2018 16/10/2018 ZP-PN/44/18 Odczynniki do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów. Dostawy aktywne
23/08/2018 02/10/2018 ZP-PN/UE/37/18 Produkty lecznicze i gazy medyczne Dostawy aktywne
17/08/2018 16/10/2018 ZP-PN/42/18 Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury Dostawy aktywne
16/08/2018 24/09/2018 ZP-PN/45/18 Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu „C” Dostawy aktywne
13/08/2018 26/09/2018 ZP-PN/21/18 Sprzęt medyczny oraz wyposażenie. Dostawy aktywne
16/07/2018 01/10/2018 ZP-PN/UE/30/18 Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku w ramach projektu „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” Usługi aktywne

Przejdź do góry strony