Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


Data ogłoszenia Data modyfikacji Nr postępowania Nazwa postępowania Rodzaj Status
17/08/2018 17/08/2018 ZP-PN/42/18 Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury Dostawy aktywne
16/08/2018 16/08/2018 ZP-PN/45/18 Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu „C” Dostawy aktywne
13/08/2018 13/08/2018 ZP-PN/21/18 Sprzęt medyczny oraz wyposażenie. Dostawy aktywne
07/08/2018 14/08/2018 ZP-PN/43/18 Ambulans ratunkowy typu „C” oraz sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu „C” Dostawy aktywne
16/07/2018 17/08/2018 ZP-PN/UE/30/18 Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku w ramach projektu „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” Usługi aktywne
09/07/2018 03/08/2018 ZP-PN/33/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca Dostawy aktywne
09/07/2018 14/08/2018 ZP-PN/32/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - endoskopy Dostawy aktywne
09/07/2018 03/08/2018 ZP-PN/31/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny Dostawy aktywne

Przejdź do góry strony