Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-PN/UE/07/24
status: aktywne
data utworzenia: 16-02-2024
data ostatniej modyfikacji: 16-02-2024

Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa aparatu USG oraz echokardiografu


Zamówienie finansowane jest z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z umową nr DOI/FM/SMPL/99/MDSOR/2023/633/298 z dnia 21.11.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882401

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony