Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-TP/02/24
status: aktywne
data utworzenia: 13-02-2024
data ostatniej modyfikacji: 13-02-2024

Zakup ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/872659

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2e04feca-bc32-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Zamówienie dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia zgodnie z umową nr DOI/FM/SMPL/85/ZRM/2023/633/194 na udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM.

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony