Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-PN/UE/23/23
status: zakończone
data utworzenia: 05-10-2023
data ostatniej modyfikacji: 17-01-2024

Sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku


 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/823590

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony