Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-PN/UE/18/23
status: zakończone
data utworzenia: 28-08-2023
data ostatniej modyfikacji: 14-11-2023

Zakup i sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania badań immunobiochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunobiochemicznego


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):  https://platformazakupowa.pl/transakcja/808590

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fcb2e83-4182-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony