Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-TP/44/21
status: zakończone
data utworzenia: 09-11-2021
data ostatniej modyfikacji: 22-03-2022

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sterylizatorni


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/532989

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony