SPS ZOZ w Lęborku  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
numer postępowania: ZP-US/22/18status: aktywne
data utworzenia: 04-06-2018data ostatniej modyfikacji: 04-06-2018

Usługi społeczne - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych i paczek

Informacje o postępowaniu dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty