SPS ZOZ w Lęborku  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
numer postępowania: ZP-PN/54/17status: zakończone
data utworzenia: 19-12-2017data ostatniej modyfikacji: 30-04-2018

Świadczenie usług inżyniera kontraktu jako doradztwo i nadzór w realizacji projektu rozbudowy i modernizacji obszaru IT